Licencje

Aveliore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer NIP: 5242915852), właściciel i wydawca serwisu internetowego działającego pod domeną cloudemy.pl, na którym publikowane są artykuły, poradniki, felietony, zdjęcia grafiki i inne rodzaje treści, informuje niniejszym, że przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie lub inne stosowne prawo do wykorzystania tych treści przez publikację w internecie.

Wydawca nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie treści bez uzyskania zgody i stosownego wynagrodzenia.

Wydawca oferuje możliwość nabycia licencji uprawniającej m.in. do publikacji przedmiotowych treści na stronach internetowych w sieci Internet oraz sieci wewnętrznej intranet, wykorzystania na potrzeby użytku wewnętrznego, zamieszczania treści lub ich opracowania w dzienniku lub czasopiśmie oraz na innych polach eksploatacji.

Cena licencji na treść pojedynczego artykułu opublikowanego w serwisie działającym pod domeną cloudemy.pl wynosi 400,00 zł netto (492,00 zł brutto z należnym podatkiem VAT 23%). Wydawca zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny wybranych treści.

Skontaktuj się z nami w celu nabycia licencji lub pozyskania informacji dodatkowych.